Previous
Next
Postoje različiti investitori na tržištu. Mi želimo da upoznamo one koji kupovinom apartmana u Pegaz hotelu žele da doprinesu borbi protiv zauzetosti. One koji su spremni da investiraju u posmatranje čoveka kao obnovljiv izvor energije. Posebno one investitore koji žele sa nama da uspostave pozitivnu poslovnu i društvenu međuzavisnost koja će na organizovan, jedinstven i jednostavan način da doprinesu povraćaju investicije i omoguće poslovnom svetu da reč zauzetost zameni sa rečju ispunjenost.

* Posebna pogodnost za investitore koji učestvuju u zajedničkom izdavanju kupljenog apartmana. Posebni uslovi definisani ugovorom o poslovnoj saradnji pružaju mesečnu finansijsku nadoknadu koja značajno umanjuje visinu rate kredita za kupovinu apartmana. U zavisnosti od kreditne sposobnosti kupca visina mesečne finansijske nadoknade može biti i u visini rate za kredit. Zato je ovo investicija koja može da košta 0 (nula) dinara.

STAMBENI KREDITI
SPECIJALNA PONUDA
ZA KUPCE STANOVA
U PEGAZ HOLIDAY
RESORTU

Logo Banca Intesa

Postoje različiti investitori na tržištu.
Mi želimo da upoznamo one koji kupovinom apartmana u Pegaz hotelu žele da doprinesu borbi protiv zauzetosti.
One koji su spremni da investiraju u posmatranje čoveka kao obnovljiv izvor energije.
Posebno one investitore koji žele sa nama da uspostave pozitivnu poslovnu i društvenu međuzavisnost koja će na organizovan, jedinstven i jednostavan način da doprinesu povraćaju investicije i omoguće poslovnom svetu da reč zauzetost zameni sa rečju ispunjenost.

* Posebna pogodnost za investitore koji učestvuju u zajedničkom izdavanju kupljenog apartmana. Posebni uslovi definisani ugovorom o poslovnoj saradnji pružaju mesečnu finansijsku nadoknadu koja značajno umanjuje visinu rate kredita za kupovinu apartmana. U zavisnosti od kreditne sposobnosti kupca visina mesečne finansijske nadoknade može biti i u visini rate za kredit. Zato je ovo investicija koja može da košta 0 (nula) dinara.

STAMBENI KREDITI
SPECIJALNA PONUDA
ZA KUPCE STANOVA
U PEGAZ HOLIDAY
RESORTU

Logo Banca Intesa