sloweekend
Previous
Next
Hotel Pegaz 12 nov 2019 10:00

Svako od nas je deo Prirode. Njen najvredniji resurs. I da… resurs koji je obnovljivog karaktera.
Savremene društvene norme, način rada, potrošačko društvo, neprestana bezglava jurnjava za novcem, konstatan stres… troše čoveka kao resurs i često kao posledicu ima sagorevanje i stalni osećaj zauzetosti.
Pegaz Slowliving nije koncept sporijeg rada, već – proces kontinuiranog obnavljanja.
Fokus Slowlivinga je na primeni četiri principa na kojima Priroda gradi svoje okruženje: Međuzavisnost. Jedinstvenost. Jednostavnost. Organizovanost.
Međuzavisnost sa okruženjem u kojem razmenjujemo vrednosti, doprinosimo, inspirišemo jedni druge. Doživljavamo život onakav kakav jeste i kakav treba da bude.
Jedinstvenost koja se ostvaruje na ličnom nivou. Posvećenost unutrašnjem krugu sopstvenog delovanja kao osobe. Jer ne možemo biti drugo osim onoga što zaista jesmo. Ali zato možemo da budemo najbolji u svojoj jedinstvenosti. Slowliving je koncept koji će vam pokazati kako.
Jednostavnost procesa i procedura Slowliving koncepta koje nam omogućavaju da se ostvarimo kao uspešni u svim segmentima sopstvenog života i preuzmemo kontrolu nad svojim vremenom.
Organizovanost i efikasnost su ključ uspeha Pegaz Slowliving koncepta. Ključ kojim ćete otvoriti vrata prema svom novom „ja“. Prema Pegazu koji se krije u vama.

Program Sloweekend osmislili smo za sve one koji često govore sebi i okruženju kako su stalno zauzeti i kako im nedostaje vremena kako bi ispunili svojne obaveze.
Za njih, Sloweekend je vremenski okvir u kojem se opuštaju, uživaju u sadržajima koje Pegaz nudi i teže ispunjenosti i ostvarivanju svojih nematerijalnih potreba koje su preduslov za kvalitetno kreiranje materijalnih vrednosti.
Sloweekend namenjen je svima koji prepoznaju razliku između motora sa unutrašnjim sagorevanjem i obnovljivog izvora energije.

sloweekend hotel pegaz