slowliving
Previous
Next

Svako od nas je deo Prirode. Njen najvredniji resurs. I da… resurs koji je obnovljivog karaktera.
Savremene društvene norme, način rada, potrošačko društvo, neprestana bezglava jurnjava za novcem, konstatan stres… troše čoveka kao resurs i često kao posledicu ima sagorevanje i stalni osećaj zauzetosti.
Pegaz Slowliving nije koncept sporijeg rada, već – proces kontinuiranog obnavljanja.
Fokus Slowlivinga je na primeni četiri principa na kojima Priroda gradi svoje okruženje: Međuzavisnost. Jedinstvenost. Jednostavnost. Organizovanost.
Međuzavisnost sa okruženjem u kojem razmenjujemo vrednosti, doprinosimo, inspirišemo jedni druge. Doživljavamo život onakav kakav jeste i kakav treba da bude.
Jedinstvenost koja se ostvaruje na ličnom nivou. Posvećenost unutrašnjem krugu sopstvenog delovanja kao osobe. Jer ne možemo biti drugo osim onoga što zaista jesmo. Ali zato možemo da budemo najbolji u svojoj jedinstvenosti. Slowliving je koncept koji će vam pokazati kako.
Jednostavnost procesa i procedura Slowliving koncepta koje nam omogućavaju da se ostvarimo kao uspešni u svim segmentima sopstvenog života i preuzmemo kontrolu nad svojim vremenom.
Organizovanost i efikasnost su ključ uspeha Pegaz Slowliving koncepta. Ključ kojim ćete otvoriti vrata prema svom novom „ja“. Prema Pegazu koji se krije u vama.

Svako od nas je deo Prirode. Njen najvredniji resurs. I da… resurs koji je obnovljivog karaktera.
Savremene društvene norme, način rada, potrošačko društvo, neprestana bezglava jurnjava za novcem, konstatan stres… troše čoveka kao resurs i često kao posledicu ima sagorevanje i stalni osećaj zauzetosti.
Pegaz Slowliving nije koncept sporijeg rada, već – proces kontinuiranog obnavljanja.
Fokus Slowlivinga je na primeni četiri principa na kojima Priroda gradi svoje okruženje: Međuzavisnost. Jedinstvenost. Jednostavnost. Organizovanost.
Međuzavisnost sa okruženjem u kojem razmenjujemo vrednosti, doprinosimo, inspirišemo jedni druge. Doživljavamo život onakav kakav jeste i kakav treba da bude.
Jedinstvenost koja se ostvaruje na ličnom nivou. Posvećenost unutrašnjem krugu sopstvenog delovanja kao osobe. Jer ne možemo biti drugo osim onoga što zaista jesmo. Ali zato možemo da budemo najbolji u svojoj jedinstvenosti. Slowliving je koncept koji će vam pokazati kako.
Jednostavnost procesa i procedura Slowliving koncepta koje nam omogućavaju da se ostvarimo kao uspešni u svim segmentima sopstvenog života i preuzmemo kontrolu nad svojim vremenom.
Organizovanost i efikasnost su ključ uspeha Pegaz Slowliving koncepta. Ključ kojim ćete otvoriti vrata prema svom novom „ja“. Prema Pegazu koji se krije u vama.