slowords
admin 25 nov 2019 14:20

Svako od nas je deo Prirode. Njen najvredniji resurs. I da… resurs koji je obnovljivog karaktera.
Savremene društvene norme, način rada, potrošačko društvo, neprestana bezglava jurnjava za novcem, konstatan stres… troše čoveka kao resurs i često kao posledicu ima sagorevanje i stalni osećaj zauzetosti.

NAPOMENA: KADA SE NAPISU POSTOVI – PAGINACIJA CE SE AUTOMATSKI POJAVITI

admin 25 nov 2019 14:20


Svako od nas je deo Prirode. Njen najvredniji resurs. I da… resurs koji je obnovljivog karaktera.
Savremene društvene norme, način rada, potrošačko društvo, neprestana bezglava jurnjava za novcem, konstatan stres… troše čoveka kao resurs i često kao posledicu ima sagorevanje i stalni osećaj zauzetosti.

NAPOMENA: KADA SE NAPISU POSTOVI – PAGINACIJA CE SE AUTOMATSKI POJAVITI