slowords
Previous
Next

Izazov, Instinkt, Investicija

U mom poslu, a osnovano verujem da je tako još u mnogim kompanijama, ali i malim i srednjim preduzećima, Investicija je reč koja se piše sa velikim početnim slovom. Zahteva mnogo rada, promišljanja i analize, svakako, ako imate nameru da bude uspešna. S druge strane, svako ko se ikada bavio biznisom zna da postoji još

Saznaj više »

Izazov, Instinkt, Investicija

U mom poslu, a osnovano verujem da je tako još u mnogim kompanijama, ali i malim i srednjim preduzećima, Investicija je reč koja se piše sa velikim početnim slovom. Zahteva mnogo rada, promišljanja i analize, svakako, ako imate nameru da bude uspešna. S druge strane, svako ko se ikada bavio biznisom zna da postoji još

Saznaj više »