sloworkshop
Hotel Pegaz 03 dec 2019 12:00

Svako od nas je deo Prirode. Njen najvredniji resurs. I da… resurs koji je obnovljivog karaktera.
Savremene društvene norme, način rada, potrošačko društvo, neprestana bezglava jurnjava za novcem, konstatan stres… troše čoveka kao resurs i često kao posledicu ima sagorevanje i stalni osećaj zauzetosti.
Pegaz Slowliving nije koncept sporijeg rada, već – proces kontinuiranog obnavljanja.
Fokus Slowlivinga je na primeni četiri principa na kojima Priroda gradi svoje okruženje: Međuzavisnost. Jedinstvenost. Jednostavnost. Organizovanost.
Međuzavisnost sa okruženjem u kojem razmenjujemo vrednosti, doprinosimo, inspirišemo jedni druge. Doživljavamo život onakav kakav jeste i kakav treba da bude.
Jedinstvenost koja se ostvaruje na ličnom nivou. Posvećenost unutrašnjem krugu sopstvenog delovanja kao osobe. Jer ne možemo biti drugo osim onoga što zaista jesmo. Ali zato možemo da budemo najbolji u svojoj jedinstvenosti. Slowliving je koncept koji će vam pokazati kako.
Jednostavnost procesa i procedura Slowliving koncepta koje nam omogućavaju da se ostvarimo kao uspešni u svim segmentima sopstvenog života i preuzmemo kontrolu nad svojim vremenom.
Organizovanost i efikasnost su ključ uspeha Pegaz Slowliving koncepta. Ključ kojim ćete otvoriti vrata prema svom novom „ja“. Prema Pegazu koji se krije u vama.

Svako od nas čuo je za team building, a mnogi su već i bili na barem jednom od njih. Značaj team buildinga za kvalitetno poslovanje i njegovo unapređenje nesumnjivo postoji, međutim „timsko opuštanje“, kao korak napred u konceptu građenja timskog duha koji vodi uspešnim poslovnim rezultatima, ima daleko veći značaj.
Zbog toga je Pegaz osmislio – Sloworkshop. Timsko opuštanje kreirano iz ugla menadžera za ljudske resurse i njihove potrebe da nađu rešenje za zauzetost koja uzima sve više maha u poslovnom okruženju. Timsko opuštanje je 100% namenjeno opuštanju zaposlenih, jer ako verujemo da postoji vreme kada oni 100% doprinose kompaniji, treba da postoji i vreme kada 100% doprinose sebi, uz podršku kompanije.
Pegaz Sloworkshop nije „bildovanje“ tima. To je tim. Tim koji pobeđuje.

Za više informacija o programu timskog opuštanja u okviru koncepta Sloworkshop pišite na: opusteno@hotelpegaz.com